Sabar

?SABAR?

?Sabar berarti menahan ujian, ia bukan merupakan sikap pasif melainkan sikap  aktif yang di dorong oleh idealisme.
?Ia adalah desakan yang ada pada setiap manusia, untuk menjadi lebih baik dari hari keharinya.
? Kerana kesabaran inilah kita banyak mengenal pribadi yang sukses.
?Mereka sabar dalam mengejar mimpi sehingga terwujud seperti apa yang ia inginkan.
?Rasulullah dan para sahabat adalah salah satu bukti, beliau dengan kesabaran yang kuat tetap menyebarkan risalah Allah,
?Bahkan himpitan, siksaan, juga aneka makar yang selalu di lancarkan oleh seluruh pengganggu dakwah seperti tidak  berdampak.
?Rasulullah tetap melanjutkan langkah akhirnya islam jaya di muka bumi ini”.

@ImanQowiyy?

Catat Komen

0 Ulasan